Særlige sociale kriterier

Er du enlig forsørger, har du et handikap eller er du tilflytter i forbindelse med job, kan du komme på den sociale venteliste

#

Særlige sociale kriterier - hvilke er gældende?

keyboard_arrow_right

Max 1/4 af alle boliger udlejes efter særlige sociale kriterier (med undtagelse af ældre-, senior- og ungdomsboliger).


De sociale kriterier er opdelt i 2 grupper.


GRUPPE 1:

 • Tilflyttere, der har fået arbejde i kommunen

 GRUPPE 2:

 • Boligsøgende, bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, med behov for en handicapegnet bolig
 • Enlige forsørgere, bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, i akut bolignød
 • Enlige, bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, i forlængelse af en samlevers bortgang
 • Personer/familier i Ringkøbing-Skjern kommune, som er i akut bolignød i den nuværende bolig pga. økonomiske tab.
 • Personer/familier over 55 år og bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, der ønsker en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
 • Personer/familier, som har arbejde i region Midt, og som ønsker at flytte til Ringkøbing-Skjern kommune.
 • Unge fra Ringkøbing-Skjern Kommune, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra.

 

Udlejning sker først til gruppe 1 og dernæst gruppe 2.
Er der ingen interesserede går udlejningen tilbage til udlejning efter den almindelige venteliste.

Udlejning sker efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Ved udlejning efter sociale kriterier skal de generelle regler om husstands- og boligstørrelse overholdes.

Når en boligsøgende får en bolig via de sociale kriterier, kan vedkommende ikke komme på den sociale venteliste igen.

Husstands- og boligstørrelse - Hvilke boliger er jeg berettiget til?

keyboard_arrow_right

Som enlig er man berettiget til en 2-værelses lejlighed. Dog er enlige ligestillet med par ved 50% af udlejningerne af 3 værelses lejligheder. I etagebyggeri er de ligestillet ved alle udlejninger.

Par er berettiget til en 3-værelses lejlighed. Ved 50% af udlejningerne af 4-værelses lejligheder er de ligestillet med børnefamilier. I etagebyggeri er de ligestillet ved alle udlejninger.

Enlige eller par med et eller flere børn er berettiget til en 4 værelses lejlighed.
Par med 3 eller flere børn er berettiget til en 5 værelses lejlighed.

Som børn tæller:

 • Biologiske børn 
 • Adoptivbørn
 • Børnebørn eller plejebørn, som bor sammen med eller har samværsret med deres forældre, bedsteforældre eller plejeforældre.
 • Børn i en tidsbegrænset familiepleje er også omfattet
 • Efter 12. svangerskabsuge og indtil barnet som hjemmeboende fylder 23 år
 • For fysisk eller psykisk handicappede børn er der ingen øvre aldersgrænse
 • Hvis der er fælles forældremyndighed medregnes barnet, uanset hvor lang tid barnet opholder sig hos den boligsøgende. Dette gælder også hvis der er aftalt samværsret.

Særlige sociale kriterier - Hvordan ansøger jeg om at komme på den sociale venteliste?

keyboard_arrow_right

Hvis du opfylder et af de sociale kriterier, kan du ansøge om at komme på den sociale venteliste. Du finder ansøgningsblanketten på MinSide under artiklen "Særlige sociale kriterier". 

Venteliste - Findes der en akut venteliste?

keyboard_arrow_right

Vi har desværre ingen akut-venteliste. Du kan dog søge bolig under særlige udlejningsregler. Det betyder, at hvis du søger bolig og samtidig opfylder et af de fleksible kriterier, kan du få en bolig hurtigere end hvis du står på den normale venteliste.

GÅ TIL MINSIDE

person