Særlige boligtyper

Er du på udkig efter en særlig boligtype, såsom ældrebolig eller ungdomsbolig, kan du læse mere om betingelserne her på siden

#

Ældreboliger - Hvad er det og hvordan fordeles de?

keyboard_arrow_right

En ældrebolig er en bolig, som er beregnet for ældre eller gangbesværede. De fleste ældreboliger er med større badeværelser, ingen dørtrin, bredere døre og uden trapper. Man skal visiteres til en ældrebolig af Kommunen.

Ældreboliger udlejes udelukkende gennem kommunal anvisning.
Hvis man ønsker en ældrebolig skal man derfor visiteres til en hos Ringkøbing-Skjern kommune.

 

Kommunal anvisning - Hvordan fungerer det?

keyboard_arrow_right

Ringkøbing-Skjern Kommune har anvisningsret til hver 4. bolig der bliver opsagt.

Vælger de ikke at benytte sig af anvisningsretten, bliver boligen udlejet efter den almindelige venteliste.

Kommunen visiterer og anviser personer til ældreboliger.

Seniorbolig - hvordan fordeles de?

keyboard_arrow_right

For at søge en seniorbolig, skal man skrives på en særskilt venteliste.

Ansøgeren skal være mindst 55 år - ved parforhold gælder alderskravet som minimum for den ene person.

Der må ikke være hjemmeboende børn.

Ungdomsboliger - Hvad er det og hvordan fordeles de?

keyboard_arrow_right

Ungdomsboliger udlejes til unge under uddannelse. Er der ikke nogen på venteliste, kan ungdomsboliger lejes ud til personer, der ikke opfylder disse krav. Sådanne udlejninger vil være tidsbegrænsede til 1 år. Er der ved lejeperiodens udløb fortsat ikke nogen på ventelisten, kan man forlænge perioden.

Udlejning af ungdomsboliger sker efter en vurdering af, hvem af ansøgerne der har det største behov. Dog bliver hver 3. ungdomsbolig udlejet efter medlemsanciennitet.